De door LINHOF gesigneerde lenzen zijn lenzen die door Linhof zelf, stuk voor stuk, geselecteerd zijn uit een batch geleverd door de lenzen fabrikant.
Linhof garandeert bij gevolg dat, op die manier, de lenzen op hun camera's de beste zijn. Het is namelijk zo dat er kwaliteits criteria en dito grenzen zijn. Sommige lenzen, van dezelfde soort en type, zitten onderaan aan de limiet, anderen bovenaan. Linhof zoek deze 'bovenaan' uit...
Ook monteert Linhof zelf de lenzen in de sluiters, vroeger hadden zij speciaal voor hun, door Prontor (= Cynchro-Compur), gemaakte sluiters.
Je bent dus de gelukkige eigenaar van een door Linhof geteste en selecteerde lens en wellicht met een bijbehorende sluiter!

Veel geluk ermee,

Philippe