erfgoed, Marco, ik versta het hier eerder als "iets dat niet verloren mag gaan"

tegen beter weten in van de "digi-grafische industrie en aanhangers_digi-grafen"