Het onderwerp van deze thread is de milieuvriendelijke doka. Ik vermoed dat de koffie en urine daarom als ontwikkelstoffen zijn genoemd. Deze stoffen zijn vermoedelijk niet belastend voor het milieu.
Stoffen als hydrochinon, metol etc zij chemisch stabiel en belastend voor het milieu. Nemen we daarentegen een ontwikkelstofstof als pyrogallol, dan is die vrijwel niet belastend voor het milieu. De stof is namelijk zo reactief en zal ontleed zijn als deze het milieu bereikt heeft.
Pyrogallol ( in een alkalische omgeving, zoals in een ontwikkelaar) , heeft een goede ontwikkelwerking gedurende een 15 minuten, dus kan in een ontwikkelaar worden ingezet. Maar na een half uur zal er weinig van over zijn. Catechol is wat stabieler dan pyrogallol, maar ontleedt toch ook nog snel.
Vanwege deze eigenschap kun je het dus milieuvriendelijke ontwikkelstoffen noemen. Toen ik mijn pyrogallol en pyrocatechol ontwikkelaars samenstelde, was dit een belangrijke overweging.
Het ligt hierbij net als bij de pesticiden. DDT is zo verwerpelijk vanwege zijn hoge stabiliteit. Tegenwoordig worden instabiele pesticiden ingezet, waarbij de mate van instabiliteit van de toepassing afhangt.

Jed