Quote Originally Posted by Merlin View Post
Dan ga je ervan uit dat wanneer een stof met de lucht gereageerd heeft niet meer toxisch is. Dat is lang niet altijd het geval. En pyrogallol is op zich zelf best stabiel, net als andere stoffen met benzeenkernen in de stuctuurformule. Dus sowieso toxisch voordat het gebruikt wordt, brandbaar, reageert sterk met andere stoffen, dus als pure stof een beetje gevaarlijk. Als je vragen hebt over de toxiciteit, kijk dan altijd naar de Material Safety Data Sheet (MSDS) van de stof, bijvoorbeeld die voor pyrogallol.
Pyrogallol is aan de lucht stabiel. Pyrogallol wordt reactief in alkalisch milieu ( dus in een ontwikkelaar). Hier verliest het zijn reactiviteit echter al snel. Dus de toxiciteit als gevolg van deze reactiviteit verdwijnt.
De MSDS spreekt zich uit over een gegeven stof. Niet over andere onbekende stoffen, die in weet ik wat voor processen ontstaan.
Wat pyrogallol betreft, ziet het er naar uit dat de reactieprodukten geen speciale problemen opleveren, omdat pyrogallol in zeer grote hoeveelheden in de leerlooi-industrie worden ingezet zonder bijzondere problemen ( zolang je niet in een pyrogallol-vijver valt).
In de fotografie gebruiken we in het ontwikkelperoces echter het uiterst reactieve verse pyrogallol en daarom is zorgvuldig handelen van belang.

Jed