Quote Originally Posted by hka View Post
Wat is de achterliggende gedachte voor je om een alkali-fixeer te willen gebruiken?
Er zijn verschillende redenen om een alkalische fixeer te gebruiken.

De belangrijkste reden lijkt mij dat de fixeerresten gemakkelijk te verwijderen zijn. Dat verhoogt de houdbaarheid van de film en bespaart spoelwater.
Een andere reden is dat ontwikkelaars eigelnijk altijd alkalisch zijn en je zou bij voorkeur het gehele proces in alkalisch milieu willen voortzetten om geen grote pH sprongen te krijgen. Helaas is een alkalisch stopbad niet erg werkzaam, maar het gebufferde stopbad is wel een goede oplossing, want de film is erg kort in dit stopbad en de pH is ook nog acceptabel.
Voor staining ontwikkelaars is er verder het voordeel dat het de stain niet aantast.

Jed