Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Er zijn natuurlijk, zoals reeds uitgebreid behandeld hier op de nederlandse als engelse apug, behoorlijk grote nadelen aan het werken met alkalisch fixeer. Als het alleen om spoeltijd verkorting gaat zijn er natuurlijk ook hypo clear baden waar wat minder nadelen aan verbonden zijn.
Mij zijn de nadelen voor de zwak-alkalische fixeer niet bekend. Agfa heeft deze procedure in het midden van de vorige eeuw voor zijn industriele processen als standaard ingezet. Ik heb hier uitgebreid over gediscussieerd met mensen als Bill Troop. Ik heb nog niet eerder over een nadeel van de zwak-alkalische ammoniumthiosulfaat fixeer gehoord.

Mij zijn wel problemen bekend uit de literatuur van zeg 1920-30. Maar dat had te maken met de produktie van ammoniumthioisulfaat in die tijd.

Het belangrijkst is uiteraard de praktijkervaring. Die ervaring voor de Agfaprocessen is een 50 jaar en zelf heb ik meer dan 10 jaar ervaring met de niet-industriele verwerking. Geen problemen gezien. Dus ik vraag mij af welke APUG ervarinmgen anders zijn met de ZWAK alkalische fixeer.
Mogelijk zijn die slechte ervaringen met de oude (sterker alkalische) TF3. .

N.B. In de europese literatuur wordt wel over een neutrale fixeer gepraat, waar in wezen sprake is van dee zwak alkalische fixeer.

Jed