Het probleem dat je meldt, is dat er geen doortekening (in hoge lichten en schaduwen) is. Om achter de oorzaak te komen, zou ik eerst de negatieven bestuderen. Bekijk de hoge lichten en schaduwen op het negatief eens met een loupe en kijk of er wel tekening in de hoge lichten en schaduwen zit. Als daar geen tekening inzit, moet je ook niet verwachten dat je het wel op je druk krijgt. Begin dan met de doortekende diepe schaduwen. Deze moeten op het negatief licht zijn, met een (micro)structurering.
Als je een structurering ziet, ga je met een proefstrook vaststellen onder welke doka-condities een acceptabele druk ontstaat.
Als je geen structurering ziet, kan het zijn dat de schaduw niet doortekend was en zou ik een nieuwe testopname maken van een diepe schaduw, waarvan je zeker weet dat die diepe schaduw doortekend is en dat je je bewust bent hoe die doortekende schaduw op je druk uit de verf moet komen. Let daarbij op hoe donker en licht elkaar afwisselen in de natuur.

Ben benieuwd naar het resultaat.

Jed