Op 18 februari 2010 wordt in de Hogeschool Sint-Lukas, Groenstraat 162-184, 1030 Brussel een conferentie georganiseerd met als titel: "Imaging History, Photography after the fact".
Meer info en programma: http://www.insitephotography.be

Bruno