Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Inderdaad, ik heb niet direct op jouw vraag geantwoord. Ik heb jou gevraagd om eerst wat meer informatie over jouw negatieven te geven ( bekijken met de loupe).....

Jed
Jed, je haalt twee deelnemers aan dit draadje door elkaar, mijn vraag en herhaling van deze waren gericht aan Ludo, daar Ludo aangaf dat hij meestal met F11 op gradatie 3.5 afdrukt.

Guus