Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Voor mij is fotograferen een samengaan van veel oefenen en vertrouwen op intu´tie. Een musicus moet ook eindeloos repeteren en mee kunnen gaan met het "stuk" voordat er sprake is van muziek. Waarom zou dat voor het maken van foto's anders zijn ? Het zou voor mij ook een stuk minder interessant zijn als het een puur beredeneerd proces was.
Gary, hier roer je verschillende onderwerpen aan. Het eerste onderwerp is de musicus en de fotograaf. UIteraard is er al veel over gezegd; dus mijn opmerkingen zijn niet direct als een origineel idee te zien.

Er zijn vele verschillen zo lijkt mij. Het meest fundamentele verschil is al door Leonardo de Vinci aangegeven. In de twee dimensionale kunst (schilderkunst of fotografie) ligt alles vast voor honderden jaren ((het licht, de ruimtelijkheid, het gevoel van de kunstenaar, etc) . Het is een vereeuwiging. In de muziek heb je geen idee wat de componist dreef; alles is ieder moment anders bij hetzelfde muziekstuk.

Anderen zijn in een paar woorden klaar: een musicus is een vertolker, een schilder of fotograaf is een schepper.

Wat het onderwerp intuitie betreft, daar kom ik nog op terug.

Jed