Het staat in mijn agenda genoteerd. Neem aan dat er nog nadere info komt over precies waar, doel en tijd.