Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Ik vraag me dus af of ik veel tijd moet steken in de laatste 5% verbetering in afdruk....
Fotografie is een vak met vele aspecten, zowel inhoudelijk als technisch. Deze moeten allen in balans zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik weet niet wat jij onder het beeld verstaat, ik weet ook niet wat jij onder een rottige afdruk verstaat. Dus dat is voor mij op dit moment double-dutch.

Ik poog de kwaliteit van de onderdelen van hert fotografische proces in balans ter houden. Dit heb ik gedaan door een bepaald onderdeel onder de loupe te nemen. De keuze van dat onderdeel maakte ik op basis van de veronderstelling dat op dat onderdeel wat voortgang te behalen was. Maar vaak was je gedwongen om iets onder de loupe te nemen omdat bepaalde materialen uit de productie werden genomen of dat er nieuwe ontwikkelingen op de markt kwamen en een nieuwe uitdaging vormden.
In ieder geval wissel ik zo eenmaal per jaar van aandachtsveld. Vorig jaar heb ik een aantal films getest, dit jaar ben ik met het druk-proces bezig. Dit optimaliseren is een never-ending proces, al was het alleen maar omdat de materialen steeds weer wisselen. Ik vind de edele procedes interessant, maar de nieuwe uitdagingen zijn voor mij het boeiendst. En dan is het steeds maar zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Jed