Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Waar je wel voor moet oppassen is dat je door dit te rigoreus toe te passen een slap aftreksel overhoud waar inderdaad bv. de lucht in zit, maar de detaillering in het 'micro bereik' verdwijnt en soep wordt.
Dan laat ik liever de lucht voor wat het is en maak ik een crop van het beeld.
Heb je gelijk in. De voorbeelden die ik liet zien, waren ook meer een experiment. De meest extreme voorbeelden daaruit zijn wat te ver doorgeslagen. Ik geloof dat officieel bij een N-2, je ook niet twee stoppen hoort over te belichten, zoals ik in mijn situatie deed, maar minder. Moet het nog eens nakijken...

Misschien is het trouwens beter om over "micro-contrast" dan detaillering te spreken. Het negatief kan inderdaad "vlakke" afdrukken opleveren als je teveel "pullt", maar dat is natuurlijk mede afhankelijk van het begin contrast. Bij nachtfotografie is die -30 to -40% zeker niet altijd overdreven, en vaak zelfs nodig.