Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Jed,

Mijn vermoeden is dat een 400 asa film 'gemoedelijker' omgaat met hoge lichten. (weer 5-10% verbetering) heb jij die ervaring ook?
Ik kan niet weten wat jij onder gemoedelijk omgaan met de hoge lichten verstaat.

In ieder geval gaat het om de uitstraling van de druk en dan heb je met de weergave van fijne details te maken.
In de natuur is alles in gedetailleerd. En het komt er maar op aan hoe het beeld uit de natuur weergegeven wordt en dat wordt door IEDERE STAP IN HET FOTOGRAFISCH PROCES bepaald. De film is er een van. Het objectief is een andere. Zo gaat jouw lens uit 1900 heel anders met de hoge lichten om dan een modern gecoat objectief. Zo heeft Hans Windisch een catechol ontwikkelaar ingezet om uiterst vriendelijk met hoge lichten om te gaan. Ietrs dat met een D-76 niet mogelijk is.
ZODRA ER SPRAKE IS VAN EFFECTEN DIE TE DOEN HEBBEN MET BEELDVORMING OP MICRONIVEAU, MOET JE HET FOTOGRAFISCHE PROCES ALS EEN TOTALITEIT ZIEN.
Of te wel: ieder onderdeel heeft zijn bijdrage tot de beeldkwaliteit

Nu zul je zeggen: dat is makkelijk gezegd, maar het brengt me praktisch niet veel verder. Nou, hiertoe dient de MTF-taal. Een taal die inzicht kan geven in de beeldvorming. De taal zelf is uiterst eenvoudig te leren, maar je moet er zelf vorm aan geven (zoals bij iedere taal). Je bouwt een ervarings-proces op met hulp van deze taal. [Stel je dus geen keuken-recept voor.

Als je nu de film bekijkt, dan zal de korrel (dat is micro-niveau) in het algemeen grof zijn. De fijnere detaillering val weg, de grotere vormen komen naar voren. Ik gebruik een 400 ASA film bij landschap niet, maar juist weer wel bij portret.

Jed