Ik heb één keer aan het einde van een lange dag een print in het water laten zitten. De volgende dag schoon ik met een wisser het water er af, inclusief delen van de basis. Het ligt aan het papier (in mijn geval Forte), maar bariet zou ik nooit langer dan een paar uur in het water laten.

Je vertrouwt dat diffusie uit het papier voldoende is als het water stil staat. Ik durf dat te betwijfelen, omdat het water om de afdruk heen een relatief hoge concentratie fixeer zal bevatten. Daardoor zal nooit alles uit het papier diffunderen. Een hogere temperatuur zou wel een positief effect geven, omdat de deeltjes daardoor meer kinetische energie krijgen. Er zullen meer wervelingen in het water optreden. Daardoor zal de diffusie toenemen.

Ook hier geldt: wil je het weten, doe dan een proef. Er zijn diverse sets in de handel om te kijken of de print goed gespoeld is, of er nog fixeer achtergebleven is. Ik ben benieuwd naar het resultaat.