Quote Originally Posted by leicam5 View Post
Pyrocat HD, die een schitterende ontwikkelaar is, werkt logend. De zilverkorrel wordt omgeven met een “stain" waardoor deze bruin ziet. Heel normaal dus dat jou Acros die kleur heeft. Een (voor mij belangrijk) voordeel van dat “bruin” is het automasking effect wat zeer nuttig is bij het afdrukken op VC papier.

Philippe
Je zult bedoelen dat de pyrocat HD looiend werkt. Dat heeft niets te maken met het staining effect. Als de stain op de juiste manier ontstaat, zal het een proportionele stain zijn. Dwz de stain is het meest aanwezig op de plaatsen waar veel zilver is. De stain is op de lichte delen afwezig. En de kleur zal dan ook afwezig moeten zijn.
UIt Ruud zijn beschrijving maak ik op dat het niet op de proportionele stain wijst. Dus er is dan hoe dan ook wat mis.
Alleen door het negatief te bekijken kan men uitmaken of het om een bruine grondsluier dan wel om diffractie aan kleine zilverkristallen gaat.

Jed